Projektowanie 3D i Drukowanie na drukarce 3D to zajęcia dla dzieci od 9 do 14 lat.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu dla grupy 8 dzieci przez 1,5h. Kurs obejmuje 12 spotkań, raz na tydzień.

Harmonogram zajęć

Zajęcia 1 – Wstęp do druku 3D

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się z tematyką druku 3D, poznają podstawową budowę drukarki 3D, gdzie się ją stosuje. Kolejna część zajęć to zapoznanie z drukiem 3D.

Zajęcia 2 – Czym to się drukuje?

Podczas tych zajęć dzieci dowiadują się o różnych rodzajach materiałów używanych w druku 3D. Następnie projektują makietę miasta 3D.

Zajęcia 3 – Mierzę, obracam i skaluję

Podczas tych zajęć dzieci wykorzystują zdobytą na poprzednich zajęciach wiedzę i projektują model postaci. Może to być postać z bajki, gry lub coś z ich wyobraźni.

Zajęcia 4 – Odejmujemy i dodajemy

Podczas tych zajęć dzieci poznają polecenia dodawania oraz odejmowania. Korzystając z tej wiedzy, stworzą swoje własne kostki do grania.

Zajęcia 5 – Ustawienia wydruku

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się z programem przerabiającym model 3D na instrukcje dla drukarki. Ustawiają wysokość warstwy oraz poziom wypełnienia modelu.

Zajęcia 6 – Walczymy z grawitacją

Podczas tych zajęć dzieci tworzą modele posiadające lewitujące elementy. W slicerze dodają podpory, tak by ich wydruk się nie zepsuł.

Zajęcia 7 – Grunt to podstawa

Podczas tych zajęć dzieci ustawiają wysokość dyszy w drukarce. Dowiadują się jak mierzyć szczelinę między dyszą, a stołem drukarki, a także jaki dystans jest odpowiedni.

Zajęcia 8 – Wpraw to w ruch

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się z modelem 3D, który po wydrukowaniu staje się ruchomą zabawką. Następnie drukują ten model i analizują jego budowę.

Zajęcia 9 – Trzeba coś wymienić

Podczas tych zajęć dzieci samodzielnie wymieniają szpulę z filamentem w drukarce. Następnie, korzystając ze stron internetowych, przeglądają istniejące modele 3D.

Zajęcia 10 – Najlepszy wybór

Podczas tych zajęć dzieci przerabiają znalezione na poprzednich zajęciach modele na instrukcje dla drukarki. Dobierają wedle swojej wiedzy jak najlepsze ustawienia wydruku.

Zajęcia 11 – Praca nad własnym projektem cz. 1

Podczas tych zajęć dzieci pracują nad swoim własnym, autorskim modelem, który zostanie dla nich wydrukowany pod koniec kursu.

Zajęcia 12 – Praca nad własnym projektem cz. 2

Podczas tych zajęć dzieci pracują nad swoim własnym, autorskim modelem, który zostanie dla nich wydrukowany pod koniec kursu.