ikona certyfikatu zolty

ETYKA I PODEJŚCIE TRENERA

Najważniejszymi elementami mającymi wpływ na prowadzenie zajęd są trenerzy. Niniejsza strona określa sylwetkę prowadzącego zajęcia Mindcloud.

Trener ma ze sobą materiały dla wszystkich dzieci

Obowiązkiem Trenera jest posiadad ze sobą wszystkie materiały potrzebne do zajęć. W zakres materiałów do zajęć wchodzą podręczniki, naklejki, przybory do pisania dla każdego dziecka. Trener ma dbać o to, żeby posiadadć wszystkie te materiały i kontrolować ich ewentualne zużycie.

Trener jest zobowiązany do rzetelnego przygotowywania się do zajęć

Prowadząc wiele grup można łatwo zapomnied co jest na którym spotkaniu. Trener przed każdymi zajęciami jest zobowiązany do znania treści trenernika dotyczącego tego spotkania oraz przejścia mapy jako uczestnik, aby przypomnied sobie wszystkie niuanse mapy i zwrócid uwagę na ewentualne trudności.

Trener przychodzi na zajęcia wcześniej

Do obowiązków trenerskich w ramach przygotowania zajęd należy upewnienie się, że cały sprzęt potrzebny do przeprowadzenia zajęd jest gotowy do pracy przed zajęciami. Mając na uwadze dobry wizerunek Mindcloud trener powinien przygotowad sprzęt i materiały przed zajęciami, aby móc je rozpocząć o czasie. Należy być gotowym 15 minut przed zajęciami, aby przyjmować pierwsze dzieci.

Trener aktywnie pracuje z dziedmi, które sobie nie radzą i z najzdolniejszymi

Na zajęciach dzieci często miewają problemy mimo zadań w podręczniku. Zadaniem trenera jest w miarę możliwości indywidualna pomoc osobom, które nie zrozumiały zadań lub nie są w stanie sobie z nimi poradzić z innych powodów. Obowiązkiem trenera jest też wspieranie najzdolniejszych uczniów i rozwijanie ich potencjału. Trener powinien zachęcać takie dzieci do wykonywania dodatkowych zadań dla ambitnych z podręcznika, na mapach lub w domu korzystając z kanału YouTube Mindcloud. Dziecko na zajęciach nie może się nudzić, więc obowiązkiem trenera jest też ewentualne wymyślenie zadania dodatkowego dla danego dziecka. Warto przed zajęciami przygotować sobie kilka propozycji zadań dodatkowych.

Trener jest uprzejmy dla rodziców i dla dzieci

Obowiązkiem trenera jest wypełnianie listy obecności na bieżąco. Trener dba o powierzone mu dane osobowe klientów i nie udostępnia ich ani nie naraża ich na udostępnienie.

Trener jest schludny i dba o swój dobry wizerunek

Trener to osoba, która reprezentuje firmę. W związku z tym musi dbad o dobry wizerunek siebie, jako reprezentanta całej sieci Mindcloud. Na wizerunek składają się zarówno słowa dobierane do rozmowy z rodzicem – nie zbyt luźne i potoczne, ale też nie sztywne i formalne – jak i dopasowanie ubioru do zajęć.

Przewiń do góry