Jak wspierać u dzieci i młodzieży rozwój umiejętności w zakresie logicznego i matematycznego myślenia?

Myślenie logiczne i matematyczne przede wszystkim związane jest z teorią Inteligencji Wielorakich autorstwa Howarda Gardnera, która powstała na początku lat 80 XX wieku. Zgodnie z jej założeniami każdy człowiek posiada kilka zróżnicowanych inteligencji postrzeganych z perspektywy m.in. zdolności do rozwiązywania problemów. Ponadto autor teorii wyszczególnił 8 inteligencji związanych np. ze zdolnościami językowymi, rozumienia i budowania relacji międzyludzkich, czy też liczenia i wyciągania wniosków. W przypadku tej ostatniej mowa jest o tzw. inteligencji logiczno-matematycznej, która obejmuje umiejętności logicznego oraz matematycznego myślenia. A co ważne, ten typ umiejętności jest szczególnie istotny w codziennym życiu.

Rozwój dziecka od najmłodszych lat

Dziecko już od najwcześniejszych lat uczy się „myśleć” w sposób logiczny i matematyczny. To poprzez odkrywanie i rozumienie przez dziecko związków przyczynowo-skutkowych, symboli, czy też rozwiązywanie problemów w sposób uporządkowany, wspierany jest rozwój umiejętności poznawczych, a więc także związanych z matematycznym myśleniem. Wraz z upływem lat, kiedy to dziecko jest gotowe do rozpoczęcia edukacji szkolnej, to logiczne i matematyczne myślenie jest niezwykle istotne oraz przydatne na kolejnych etapach tej formy edukacji. Ponadto już w dorosłym życiu tego typu zdolności są wyjątkowo przydatne, szczególnie w branżach, w których specjaliści są pożądani na rynku pracy, np. związanych z programowaniem. Zatem w jaki sposób można wspierać rozwój umiejętności logicznego i matematycznego myślenia u dzieci i młodzieży?

Przede wszystkim zabawa

Nic tak nie wspiera rozwoju tego typu umiejętności jak otwarta i zaangażowania postawa dziecka, szczególnie w wieku przedszkolnym. A to z kolei związane jest z poczuciem zabawy, frajdy, żywego zainteresowania i chęci uczestniczenia w danej aktywności. W związku z tym to poprzez zabawy skierowane szczególnie do młodszych dzieci można wspierać ich rozwój w zakresie myślenia logicznego i matematycznego. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym doskonale sprawdzają się gry i zabawy, dotyczące układania przedmiotów w określonej kolejności, proste gry karciane, zagadki logiczne, labirynty czy też aktywności, które wymagają zaangażowania zróżnicowanych zmysłów (dzieci szybciej uczą się, gdy mają możliwość skorzystania z wielu zmysłów). Dzięki temu możemy codziennie wspierać rozwój zdolności logiczno-matematycznych, jednocześnie dbając także o rozwój innych umiejętności. W związku z tym w przypadku dzieci najmłodszych, a więc przedszkolnym doskonale sprawdzają się gry i zabawy.

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym może mieć wpływ na jego postawę wobec matematyki w kolejnych latach nauki szkolnej, a także w jego życiu dorosłym. Ponadto znajomość matematyki i dobrze rozwinięte umiejętności logicznego myślenia otwierają drzwi do wielu zawodów np. analityka, programisty, czy też naukowca, a także ułatwiają codzienne funkcjonowanie

Na etapie nauki wczesnoszkolnej i szkolnej procesy poznawcze związane są aktywnością dziecka ukierunkowaną na działanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Zatem w tym wieku dobrym wyjściem jest pobudzanie wszystkich sfer rozwoju dziecka, co związane jest z uwzględnieniem ich etapów kolejności. Co to znaczy? Przede wszystkim proponowane aktywności muszą być dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju umiejętności dziecka, więc nie mogą być one za trudne i zbyt łatwe. W związku z tym należy stawiać przed dzieckiem takie zadania, które przy ewentualnej pomocy osoby dorosłej będzie ono w stanie je wykonać, co również działa w sposób stymulujący oraz motywujący. Jednym z dobrych pomysłów na tego typu zajęcia są zajęcia programowania, które w przypadku starszych dzieci oraz młodzieży doskonale rozwijają umiejętności matematyczne i logiczne.

Nauka programowania – to coś więcej, niż tylko rozrywka

Nauka programowania jest czymś więcej, niż tylko chwilową rozrywką przy komputerze. ‘To podczas zajęć z nauki programowania np. programowania w Minecrafcie dziecko ma możliwość rozwijania umiejętności w zakresie matematycznego i logicznego myślenia. Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek w popularnych grach m.in. Minecrafcie przyczynia się do zdobywanie przez dzieci oraz młodzież wiedzy i umiejętności programistycznych, w przypadku których niezwykle istotne jest logiczno-matematyczne myślenie. To ono pozwala na rozwiązywanie problemów nie tylko natury programistycznej, ale także tych związanych z życiem codziennym, a więc szukaniu optymalnych rozwiązań. Jednakże należy podkreślić, że nauka programowania z wykorzystaniem gier komputerowych powinna mieć miejsce pod opieką doświadczonych w tym temacie osób, dzięki czemu dziecko będzie miało możliwość rozwinięcia swoich umiejętności.

Minecraft jest świetnym narzędziem edukacyjnym

Warto także podkreślić, że badania naukowe potwierdzają fakt, że gry komputerowe przyczyniają się do poprawy zdolności poznawczych np. pamięci roboczej, szybkości uczenia się, przetwarzania informacji, czy też lepszej poprawności wykonywania zadań. Zatem gry komputerowe takie jak Minecraft mogą być świetnym narzędziem oraz środowiskiem wspierającym proces uczenia się dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zdolności w obszarze logicznego, a także matematycznego myślenia. Z jednej strony zapewniają dużą samodzielność w działaniu i twórcze podejście, zaś z drugiej poprzez wykonywanie zadań tzw. misji mogą rozwiązywać postawione przed nimi problemy za pomocą programowania np. blokowego. Dzięki temu uczestnicy nie tylko grają w grę, ale przede wszystkim rozwijają umiejętności, które są niezwykle przydatne w kolejnych latach nauki szkolnej oraz w dorosłym życiu.

Zatem podsumowując – w przypadku młodszych dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, doskonale sprawdzają się gry manualne i zagadki, wspierające rozwój myślenia logiczno-matematycznego (angażujące jak największą ilość zmysłów). Dzieci starsze oraz młodzież może rozwijać ten typ myślenia za pomocą m.in. gier komputerowych np. Minecrafta, ale pod warunkiem, że te działania są odpowiednio zorganizowane, a więc realizowane najlepiej pod okiem specjalistów np. podczas zajęć z nauki programowania w świecie Minecraft.

Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą zajęć z programowania w Minecrafcie, które realizowane są przez doświadczoną kadrę i ukierunkowane są na rozwój myślenia matematyczno-logicznego u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.