Kompetencje cyfrowe – dlaczego są tak ważne we współczesnym świecie?

W dobie wciąż rozwijającej się technologii i zmian zachodzących w społeczeństwie kompetencje cyfrowe są jednymi z najważniejszych umiejętności, umożliwiających funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości. Nie sposób żyć w całkowitym oderwaniu od technologii, więc już od najmłodszych lat warto wspierać u dziecka rozwój kompetencji cyfrowych.

Kompetencje cyfrowe składają się nie tylko z umiejętności w zakresie korzystania z rozwiązań cyfrowych, ale również z wiedzy oraz postaw, które umożliwiają korzystanie z nowych technologii w taki sposób, który pozwala na m.in. na uczenie się, wykonywanie pracy zawodowej, czy też rozwijanie własnych zainteresowań. To one pozwalają na funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym to technologia jest nieodłącznym aspektem codziennego życia. Warto także wiedzieć, że kompetencje cyfrowe należą do kompetencji kluczowych, czyli niezbędnych do rozwoju osobistego i samorealizacji. Dzięki technologii możemy zdobywać wiedzę, korzystać z kultury, czy też wszechstronnie się rozwijać.

Należy również wspomnieć, że obecnie za pomocą rozwiązań cyfrowych może zaoszczędzić czas na realizację codziennych obowiązków np. związanych z bankowością elektroniczną. Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez zakupów online, internetowej rejestracji u lekarza, uczestniczenia w kursach i szkoleniach online, lub też korzystania z komunikatorów internetowych. Dlatego kompetencje cyfrowe powinny być we właściwy sposób rozwijane już nawet w przypadku młodszych dzieci, które od wczesnych lat korzystają z różnych urządzeń cyfrowych, takich jak smartfon lub laptop.

Kompetencje cyfrowe podstawowe i zaawansowane

Kompetencje cyfrowe można sklasyfikować jako kompetencje podstawowe i zaawansowane, które obejmują zróżnicowane obszary wiedzy, postaw i umiejętności. Do kompetencji podstawowych należą takie kwestie, które są związane m.in. z wykorzystywaniem informacji, komunikacją, korzystaniem z oprogramowania, czy też rozwiązywaniem problemów i korzystaniem z rozwiązań cyfrowych. Zaawansowane kompetencje cyfrowe odnoszą się do umiejętności programistycznych, a więc np. dotyczących pisania kodu programistycznego lub analizowania danych i wykorzystywania algorytmów.  Zatem pojęcie kompetencji cyfrowych obejmuje szereg zróżnicowanych obszarów, które mają wpływ na jakość codziennego życia.

Podział kompetencji cyfrowych

Kompetencje cyfrowe możemy również podzielić na kompetencje informatyczne, informacyjne oraz funkcjonalne. Pierwsze z nich dotyczą umiejętności posługiwania się urządzeniami elektronicznymi oraz aplikacjami i programami. Kompetencje informacyjne z kolei wskazują na umiejętności wyszukiwania, rozumienia i korzystania ze zdobytych informacji. Ten rodzaj kompetencji odnosi się również do dokonywania selekcji i oceny krytycznej informacji, co jest niezwykle istotne w świecie, w którym szerzą się tzw. fake newsy, czyli fałszywe wiadomości. Dzięki temu dziecko będzie potrafiło odróżnić wartościową i prawdziwą wiedzę od tej, która jest niskiej jakości lub też należy do wspomnianych nieprawdziwych informacji. W przypadku kompetencji funkcjonalnych można mówić o takich umiejętnościach, które są niezbędne do wykonywania określonych czynności w poszczególnych sferach codziennego życia np. w rozwoju osobistym, zawodowym, czy też relacjach społecznych. Zatem kompetencje cyfrowe przygotowują również dziecko do życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie, w którym to technologia odgrywa kluczową rolę.

Kompetencje cyfrowe i bezpieczne korzystanie z Internetu

Zakres kompetencji cyfrowych obejmuje także bezpieczne korzystanie z Internetu, na którym bazuje wiele rozwiązań technologicznych i cyfrowych. Jest to niezwykle istotny obszar umiejętności, które mogą uchronić dziecko przed wieloma niebezpieczeństwami np. kradzieżą danych osobowych, czy też instalacją złośliwego oprogramowania na laptopie lub smartfonie. Należy podkreślić, że kompetencje cyfrowe związane są z kształtowaniem takich postaw, które charakteryzują się świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu i innych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu dzieci od wczesnych lat mają świadomość istnienia zarówno możliwości, jak i zagrożeń, przed którymi można się ustrzec w wirtualnym świecie.

Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez naukę i zabawę

Kompetencje cyfrowe można rozwijać w różny sposób w zależności od wieku i możliwości dziecka. Jedną z najlepszych dróg jest edukacja, która zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio dotyczy rozwoju tego typu kompetencji. W ramach edukacji, zwłaszcza tej szkolnej, dziecko powinno zdobyć wiedzę i umiejętności związane z m.in. obsługą urządzeń cyfrowych, bezpiecznego korzystania z Internetu, czy też wyszukiwania prawdziwych i przydatnych informacji. Jednakże dobrym pomysłem jest także wybór takich zajęć dodatkowych, które ukierunkowane są na zdobycie przez dziecko odpowiednich kompetencji cyfrowych. Dlatego warto również zdecydować się na kursy, czy też warsztaty, które umożliwiają rozwój wspomnianych powyżej kompetencji informatycznych, informacyjnych oraz funkcjonalnych m.in. kursów programowania dla dzieci i młodzieży.

Kursy programowania w MindCloud Siedlce

Korzystanie z technologii ze wsparciem specjalistów

Innym ważnym aspektem nabywania kompetencji cyfrowych w ramach edukacji np. podczas warsztatów z programowania dla dzieci, która bazuje na rozwiązaniach technologicznych, a więc cyfrowych, jest to, że ten proces realizowany jest przy współpracy ze specjalistami. Dzięki temu kształtowane są właściwe postawy dziecka wobec technologii i bezpiecznego korzystania z jej możliwości. Ponadto ma miejsce wszechstronny rozwój kompetencji cyfrowych w wielu obszarach, zwłaszcza tych, które są niezbędne w życiu codziennym i pożądane na współczesnym rynku pracy np. dotyczących obsługi programów lub pisania kodu programistycznego. Zatem warto zachęcać dziecko do rozwijania kompetencji cyfrowych, które mają wpływ na jakość życia nie tylko w przyszłości, ale także w obecnej rzeczywistości.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów i warsztatów programowania dla dzieci i młodzieży, podczas których rozwijane są również kompetencje cyfrowe młodych uczestników.