Matematyka i programowanie idą ze sobą w parze

Umiejętności związane z programowaniem, czyli pisaniem kodu programistycznego należą do jednych z najbardziej pożądanych w obecnych czasach. Wraz z rozwojem technologii i rozwiązań cyfrowych poszukiwani są programiści, dzięki którym możliwe jest tworzenie coraz to nowocześniejszych aplikacji na urządzenia mobilne, czy też programów komputerowych. Umiejętności te opierają się na solidnym fundamencie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których króluje matematyka.

Matematyka zazwyczaj kojarzy się z latami szkolnymi i niestety, ale przez wielu uczniów nie jest darzona sympatią. Często również padają pytania  z ich strony np. „Do czego potrzebna jest mi matematyka?”, lub też „W czym przydadzą mi się umiejętności związane z rozwiązywaniem równań lub wyrażeń algebraicznych?” Niezaprzeczalnie matematyka jest wszędzie i cały czas towarzyszy nam w codziennym życiu. Nawet w przyrodzie i sztukach artystycznych odgrywa ważną rolę, mając wpływ na harmonię, równowagę i funkcjonowanie natury. Co ważne, z bogactwa matematyki czerpią również inne nauki, które z pozoru nie są typowo „matematyczne”. Mowa tu m.in. o informatyce, a zwłaszcza o programowaniu. Bez umiejętności pisania kodu programistycznego niemożliwe byłoby stworzenie wielu programów i aplikacji, bez których ciężko jest wyobrazić sobie współczesną rzeczywistość. Obecnie wiele osób w ramach swojej pracy zawodowej lub nauki korzysta z różnych programów, ułatwiających wykonywanie tych czynności i które zostały stworzone z wykorzystaniem zasad matematycznych.

Matematyka jako królowa nauk

Matematyka jest niekwestionowaną królową nauk, wymagająca włożenia wysiłku i rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Matematyka nie jest prostą dziedziną wiedzy i dlatego tak wiele uczniów nie darzy jej sympatią. Jednakże bez niej człowiek miałby duże trudności w funkcjonowaniu w obecnej rzeczywistości. Ponadto, to dzięki matematyce możemy rozwijać szereg innych umiejętności, które związane są z m.in. rozwiązywaniem problemów, kreatywnością, czy też analitycznym i logicznym myśleniem. Matematyka to nie tylko nudne, lub zbyt skomplikowane zadania, ale fascynująca wiedza, wyjaśniająca wiele kwestii związanych z codzienną rzeczywistością. To Galileusz stwierdził, że księga przyrody zapisana jest językiem matematyki.

 Świat jest przesiąknięty matematyką i nie można od niej całkowicie się odciąć. Dlatego warto spojrzeć na matematykę jako drogę do lepszego poznania świata, a więc także do lepszego poznania samego siebie. Matematyka pozwala zatem wyjaśniać i przewidywać zjawiska, które kiedyś były postrzegane z perspektywy nieujarzmionych, wręcz mitologicznych bytów i sił. Matematyka także przyczyniła się do postępu cywilizacyjnego i rozwoju technologii związanej z powstawaniem coraz to bardziej nowoczesnych urządzeń i rozwiązań cyfrowych. Dlatego można śmiało stwierdzić, że matematyka i nowe technologie idą ze sobą w parze.

Wzory matematyczne

Matematyka w pracy programisty

Umiejętność programowania postrzegana jest jako jedna z najbardziej pożądanych kompetencji na współczesnym rynku pracy. Jeszcze do niedawna informatyka była traktowana jako ścisła część obszaru nauk matematycznych, ale obecnie funkcjonuje jako samodzielna dziedzina. I to jak bardzo znajomość matematyki przyda nam się w programowaniu, zależy w główniej mierze od rodzaju wykonywanej pracy. Ale należy podkreślić, że umiejętności matematyczne znacznie ułatwiają pisanie kodu programistycznego, szczególnie gdy np. tworzymy grę komputerową. Jednakże w pracy programisty najczęściej nie jest wymagana zaawansowana matematyka, ale pewien szczególny rodzaj myślenia matematycznego. Opiera się ono na zrozumieniu projektowanych rozwiązań, które muszą działać w sposób logiczny i prowadzący do osiągnięcia zamierzonego celu. Dlatego w programowaniu ważne jest zrozumienie takich zagadnień matematycznych jak na przykład działanie algorytmów, funkcji, pętli, czy też wyrażeń arytmetycznych. Dzięki nim możemy w szybszy sposób stworzyć poprawnie działający kod programistyczny, który także będzie wyróżniał się dużą efektywnością.

Rozwój umiejętności matematycznych w nauce programowania

Nie trzeba być orłem z matematyki, aby zacząć naukę programowania, szczególnie że coraz młodsze dzieci chętnie zaczynają zdobywać wiedzę programistyczną. To podczas nauki programowania wspierane są umiejętności matematyczne i to w taki sposób, który prowadzi do zrozumienia określonych zagadnień matematycznych. Jeżeli ich nie rozumiemy, to nie wiemy, w jaki sposób możemy je wykorzystać w tworzonym kodzie programistycznym. Dlatego te umiejętności nabywane są podczas nauki programowania w sposób praktyczny – poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Dzięki temu dziecko poprzez praktykę ma możliwość sprawdzenie teorii i przekonanie się o słuszności i sposobach wykorzystania wielu zagadnień matematycznych w programowaniu.

Nauka programowania w MindCloud Siedlce

Nauka programowania poprzez zabawę jako droga do rozwijania zdolności matematycznych

Jak już stwierdzono, jedną z najlepszych dróg do zdobywania wiedzy i rozwijania wielu różnych zdolności, w tym także matematycznych jest osobiste zaangażowanie oraz zachęcenie dziecka do przyjęcia aktywnej postawy w procesie uczenia się. Matematyka nie musi być nudna, a dzięki połączeniu jej z nauką programowania np. programowania w Minecrafcie może okazać się fascynującą dziedziną, zapewniającą wiele możliwości w pisaniu kodu programistycznego. Warto również wiedzieć, że nauka programowania wspiera także rozwój innych umiejętności, które także są związane z matematyką np. logiczne oraz abstrakcyjne myślenie. Matematykę można polubić, i co najważniejsze zrozumieć, szczególnie jeżeli połączona jest z nauką programowania prowadzoną w taki sposób, że uwzględniany jest m.in. wiek dziecka, jego poziom umiejętności, zdolności, czy też zainteresowania.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty warsztatów i kursów programistycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Podczas zajęć wspieramy zdolności dziecka i przekazujemy wiedzę w jak najefektywniejszy sposób.