Nauka programowania w wieku 7/8 lat – czy to nie jest za wcześnie?

Często rodzice lub opiekunowie zadają sobie pytanie, dotyczące odpowiedniego wieku dziecka do nauki programowania. I choć wydaje się, że jest to wiedza przeznaczona przede wszystkim dla osób dorosłych, to jednak naukę programowania z komputerem można rozpocząć już w wieku wczesnoszkolnym, a więc kiedy dziecko ma 7 lub 8 lat.

Umiejętności programistyczne związane z pisaniem kodu programistycznego należą do jednych z najbardziej pożądanych na współczesnym rynku pracy. W związku z tym już w szkołach podstawowych prowadzone są lekcje, których tematyka dotyczy nauki programowania. Należy także podkreślić, że nauka programowania we wczesnych wieku ma wiele zalet! Dlatego naukę programowania warto rozpocząć już od etapu edukacji wczesnoszkolnej, dzięki czemu dziecko ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które są przydatne, zarówno na dalszych etapach nauki programowania, jak i w codziennym życiu.

Czy moje dziecko jest jeszcze za małe na naukę programowania?

We wcześniejszym artykule została poruszona kwestia nauki programowania bez użycia komputera. Ta forma edukacyjnej aktywności przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które dopiero uczą się płynnie czytać i pisać, a więc w okresie przedszkolnym. To za pomocą prostych i logicznych zabaw możliwe jest także wspieranie rozwoju ważnych umiejętności, które będą stanowić solidną podstawę pod przyszłą naukę programowania. Zatem, jeżeli dziecko ma 7/8 lat i opanowało lub poznaje podstawy czytania i pisania, to może rozpocząć naukę programowania już przy użyciu komputera. Ale na tym etapie wiekowym warto zdecydować się na takie zajęcia, które są dostosowane do poziomu rozwoju dziecka. Dlatego dobrym pomysłem jest wybór zajęć, które zostały stworzone w oparciu o podstawę programową klas I-III, która wspiera rozwój logicznego i algorytmicznego myślenia. Dzięki temu można mieć pewność, że przekazywany zakres wiedzy programistycznej podczas zajęć jest odpowiedni dla młodszych dzieci.

Na głęboką wodę a może małymi krokami?

W przypadku dzieci w wieku 7-8 lat ważne jest rozbudzenie w nich ciekawości i chęci nauki programowania. Ponadto dziecko musi również „oswoić” się z pracą przy komputerze, która wymaga skoncentrowania uwagi na rozwiązaniu określonego problemu. Dodatkowo należy pamiętać, że im mocniej dziecko jest wewnętrznie zmotywowane, tym chętniej i aktywnie uczestniczy w tego typu zajęciach. Dlatego warto przy wyborze zajęć wziąć pod uwagę predyspozycje dziecka i poziom jego umiejętności np. obsługi komputera. W związku z tym należy zapisać dziecko na takie zajęcia, które nie wykraczają poza jego poziom umiejętności, a więc nie są dla niego za łatwe, ani za trudne. Młodsze dzieci mogą także szybko zniechęcić się podczas pojawienia się trudności, więc idealną sytuacją jest to, kiedy dziecko podczas nauki programowania ma zapewnione wsparcie i zrozumienie ze strony osób prowadzących. To bardzo ważna kwestia, ponieważ może mieć to wpływ na dalszą naukę programowania.

Gry i edukacja to idealne połączenie

Choć wydaje się, że gry pełnią jedynie funkcję rozrywkową, to jednak mogą także być świetnym sposobem na naukę programowania. Przykładem takiej gry jest Minecraft, który cieszy się ogromną popularnością, zarówno wśród młodszych, jak i starszych dzieci. Co ciekawe, nawet osoby dorosłe są wielkimi fanami tej gry! A dlaczego jest tak popularna? Minecraft pozwala na tworzenie własnego świata oraz wykonywanie wielu, zróżnicowanych misji edukacyjnych. To poprzez połączenie zabawy i nauki dzieci mają możliwość przyswojenia wiedzy programistycznej w ciekawy dla nich sposób. Dzięki temu nie tylko nie nudzą się podczas takich zajęć, ale w pełni angażują się w proces nauki.

Nauka programowania = logiczne i abstrakcyjne myślenie

Nauka programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma wiele zalet, które związane są logicznym i abstrakcyjnym myśleniem. To podczas zdobywania wiedzy i umiejętności programistycznych wspierane jest u dzieci logiczne i abstrakcyjne myślenie, które z kolei jest powiązane z nieszablonowym rozwiązywaniem problemów, czy też wyzwalaniem kreatywności np. podczas misji w Minecrafcie. Dzięki temu dziecko nabywa umiejętności, które są także niezwykle przydatne w codziennym życiu! Wykonywanie zadań w Minecrafcie jest sposobem na spojrzenie przez dziecko na dany problem z różnych perspektyw, dzięki czemu może ono znaleźć jego najlepsze rozwiązanie, które nieraz zaskakuje nawet osoby dorosłe.

Dlatego podczas zajęć z nauki programowania ważne jest to, aby dziecko miało możliwość ćwiczenia myślenia algorytmicznego, np. związanego z porządkowaniem informacji, kodowaniem, czy też planowaniem sekwencji działań. Istotny jest także rozwój umiejętności matematycznych, które są niezbędne na kolejnych etapach nauki programowania. Zatem przy wyborze zajęć z nauki programowania warto zwrócić na to uwagę, aby mieć pewność, że zajęcia wszechstronnie wpływają na rozwój dziecka.

Nauka programowania a relacje społeczne

W przypadku grupowej nauki programowania dzieci mają także możliwość nawiązywania relacji społecznych, co pozwala na pogłębianie umiejętności związanych z komunikacją społeczną oraz budowania współpracy z innymi osobami. A to z kolei ma wpływ na rozwój kompetencji interpersonalnych, bez których funkcjonowanie w społeczeństwie jest mocno utrudnione. Zatem należy podkreślić, że choć nauka programowania opiera się przede wszystkim na korzystaniu z komputerów, to jednak ma także wymiar społeczny.

W związku z powyższym artykułem jesteście Państwo zainteresowani udziałem Państwa dziecka w naszych zajęciach dla dzieci w wieku 7/8 lat, to serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć edukacyjnych: