Programowanie blokowe, czyli jak zacząć przygodę z programowaniem

Programowanie blokowe, zwane również programowaniem wizualnym jest doskonałym sposobem na naukę programowania skierowanym do najmłodszych i troszkę starszych dzieci. To ze względu na swoją specyfikę i możliwości programowanie blokowe pozwala także na nabycie umiejętności, które są pożądane w programowaniu, a więc związane z logicznym i algorytmicznym myśleniem.

Programowanie blokowe – złap, przeciągnij i upuść

Programowanie blokowe zazwyczaj przeznaczone jest dla dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać i pisać, lub też dopiero co zaczynają przygodę z programowaniem. Z racji tego, że opiera się na wizualnym programowaniu, to nie wymaga znajomości któregoś z języków programowania, ale opiera się na prostych zasadach. Złożone jest z tzw. bloków, które stanowią poszczególne fragmenty kodu, a więc instrukcje, jakie program powinien wykonać. W związku z tym zadaniem dziecka jest odpowiednie połączenie ze sobą poszczególnych bloków w taki sposób, aby razem tworzyły program, działający zgodnie z założonym przeznaczeniem. Zatem w przypadku tego rodzaju programowania dużą rolę odgrywa strona wizualna, czyli wygląd poszczególnych bloków. To one stanowią wizualny odpowiednik określonych komend, dzięki którym można stworzyć np. ciekawą grę. W związku z tym w programowaniu blokowym poszczególne bloki pogrupowane są w określone kategorie, które dotyczą m.in. czujników, kontroli i zdarzeń, wyglądu, czy też ruchu. Dzięki temu dziecko może szybko odnaleźć właściwy blok, złapać go za pomocą kursora myszki i połączyć z pozostałą resztą elementów. Dlatego programowanie blokowe opiera się na intuicyjnej obsłudze, która nie sprawi większych problemów nawet młodszym dzieciom.

Całoroczne kursy z programowania w Minecrafcie w MindCloud w Siedlcach

Rozwój logicznego i algorytmicznego myślenia

A co ważne, to podczas nauki programowania blokowego dziecko rozwija umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, co jest niezwykle ważne i przydatne w programowaniu. To poprzez układanie bloków w odpowiedniej kolejności dziecko ma możliwość przekonania się, jak ważne jest stworzenie uporządkowanego oraz logicznie ze sobą powiązanego schematu. Ponadto za pomocą eksperymentowania z poszczególnymi blokami dziecko uczy się poprzez własną aktywność i zaangażowanie, co wyróżnia się wysoką efektywnością nauki. A dodatkowo jest źródłem świetnej zabawy!

Programowanie blokowe ma jeszcze jedną wielką zaletę, a mianowicie wspiera rozwój umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów, nie tylko natury programistycznej, ale także tych, które wymagają logicznego myślenia. Dziecko podczas nauki programowania blokowego zaczyna dostrzegać aspekty przyczynowo-skutkowe, a więc szuka takich dróg rozwiązań, które w sposób jasny, zrozumiały i logiczny prowadzą do celu. Zatem nauka programowania blokowego np. w Minecrafie procentuje także w codziennym życiu dziecka. W związku z tym nasuwa się pytanie, gdzie i w jaki sposób pociecha może nauczyć się programowania blokowego?

Całoroczne kurs programowania w Minecraft w MindCloud w Siedlcach

Edukacyjne warsztaty i zajęcia z programowania blokowego

Programowanie blokowe wykorzystywane jest w platformach i grach przeznaczonych do nauki programowania przez dzieci i młodzież. Jednakże ważne przy ich wyborze jest to, czy dziecko podczas korzystania z nich odczuwa motywację, radość i chęć zdobycia wiedzy i umiejętności programistycznych. Dlatego w przypadku młodszych dzieci, a także tych, które nie uczyły się lub chcą dalej rozwijać się w kierunku programowania, polecane są edukacyjne warsztaty i zajęcia realizowane przez specjalistów w tej dziedzinie. Nic nie zniechęca młodych adeptów programowania jak początkowe trudności, które bez odpowiedniego wsparcia i opieki mogą stać się przyczyną porzucenia przez dziecko nauki programowania blokowego. Ponadto to podczas warsztatów i zajęć z programowania dzieci mają możliwość stworzenia wielu ciekawych projektów, opierających się na współpracy grupowej. Dodatkowo zazwyczaj dzieci uczą się programowania poprzez popularne gry, takie jak Minecraft, dzięki czemu mogą wykorzystać późnej nabyte umiejętności w domowym zaciszu.

Choć wielu rodziców ma wątpliwości co do kwestii edukacyjnej strony gier komputerowych, to należy podkreślić, że Minecraft umożliwia nie tylko zabawę, ale przede wszystkim naukę programowania. To poprzez możliwość połączenia tej gry ze specjalnymi programami dziecko może uczyć się programowania blokowego, a więc tworzenia takich programów, które mają wpływ np. na postać w grze. Istotne jest także to, że dzieci pracują na specjalnie przygotowanych edukacyjnych mapach w Minecrafcie, dzięki czemu nauka dostosowana jest do poziomu umiejętności i wieku małych uczestników. Warto również wiedzieć, że uczenie się programowania blokowego na edukacyjnych warsztatach i zajęcia z programowania Minecraft przyczynia się do nabycia solidnych podstaw do dalszego zdobywania wiedzy programistycznej. Poza tym czujna opieka specjalistów pozwala również na wzmacnianie mocnych stron dziecka, które związane są z nabywaniem kompetencji miękkich takich jak umiejętność współpracy w grupie, samodyscyplina, kreatywność, czy też dobra organizacja pracy.

Całoroczne kurs programowania w Minecraft w MindCloud w Siedlcach

A co dalej?

Jak już wyżej wspomniano, programowanie blokowe jest doskonałym wstępem do zdobycia mocnych fundamentów do dalszej nauki programowania. Na kolejnych etapach dziecko może uczyć się tekstowych języków programowania takich, jak LUA i Python, które są używanie w profesjonalnej pracy programistycznej, czy też tworzenia własnych gier w specjalnym programie Unity. Dróg dalszego rozwoju jest wiele, więc dziecko ma zapewniony szeroki wybór możliwości. Zatem nauka programowania blokowego może być początkiem wspaniałej i edukacyjnej przygody z programowaniem!

Jeżeli Państwo szukacie profesjonalnych warsztatów i kursów edukacyjnych programowania blokowego w Minecrafcie, to serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą tego typu zajęć. Dostosowane są one do wieku i poziomu umiejętności programistycznych dzieci, dzięki czemu podczas zajęć mają one możliwość nabycia oraz pogłębienia wiedzy z programowania. A jeśli macie Państwo pytania, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!