Tag odrabianki

Odrabianki lub kwarantanna

Bank wybych ikona

Kwarantanna dziecka, nie może być przeszkodą do uczestniczenia w zajęciach. Rodzic sam podejmuje decyzję. Może zgłosić chęć zdalnych zajęć, w tym przypadku dziecko uczestniczy w tych samych godzinach przez najlepiej laptop. Potrzebny jest laptop z mikrofonem i kamerą wbudowaną. Na…

PolishUkrainian