Opłaty prosimy kierować na podany niżej numer konta, tytułem : imię i nazwisko dziecka i rodzica. Za zajęcia całoroczne, czesne wysyłamy co miesiąc od 1 do 10-tego każdego miesiąca. Uprzejmie prosimy o nie zaleganie z wpłatami. Harmonogram powiadomień automatycznych o zaległościach tutaj.

PKO BP 85102044760000800202778207

Harmonogram opłat zostaje wysłany do wszystkich Rodziców, niedługo po zawarciu umowy. Przykładowy harmonogram wygląda tak jak na zdjęciu niżej. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią linię, Saldo na dzień.

  • Jeżeli jest 0.00zł oznacza, bycie bez zaległości na dzień generowania raportu
  • Kwota -202zł zadłużenie, proszę wpłacić taką kwotę na konto
  • Kwota 202zł nadpłata, w tym miesiącu proszę nie płacić