Opłaty prosimy kierować na podany niżej numer konta, tytułem : imię i nazwisko dziecka i rodzica. Za zajęcia całoroczne, czesne wysyłamy co miesiąc do 10-tego każdego miesiąca.

PKO BP 85102044760000800202778207

Skieruj kamerkę smartfona na kod QR i pobierz nr konta

Terminy opłat czesnego

  1. Rata do 10 października
  2. Rata do 10 listopada
  3. Rata do 10 grudnia
  4. Rata do 10 stycznia
  5. Rata do 10 lutego
  6. Rata do 10 marca
  7. Rata do 10 kwietnia
  8. Rata do 10 maja
PolishUkrainian