logo

Trudne rzeczy
w łatwy sposób

Kursy programowania dla
dzieci w atrakcyjne formie
otwartego świata Minecraft

Postacie

Ścieżka rozwoju Twojego dziecka

Ikona

Wstęp do programowania
7-8 lat

Ikona

Podstawy programowania
8-10 lat

Ikona

Zaawansowane programowanie
10-12 lat

Game Studio projektowanie gier
10-13 lat

Akademia Twórców YT
9-12 lat

Game studio pro

Game Stido PRO
11-14 lat


Oferta

Ikona

Wstęp do programowania 20/21

dla dzieci 7-8 lat

Ćwiczymy myślenie algorytmiczne i logikę (porządkowanie informacji, kodowanie i dekodowanie, planowanie sekwencji działań, rozpoznawanie wzorców, analiza) oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania.

Ikona

Podstawy programowania 20/21

dla dzieci 8-10 lat

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Tworzenie algorytmów w języku blokowym LUA – odpowiednim dla początkujących.

Ikona

Programowanie dla zaawansowanych 20/21

dla dzieci 10-12 lat

Na tych warsztatach programujemy w tekstowych językach LUA i Python – są to języki używane w profesjonalnej pracy programistycznej, język Python jest maturalnym językiem programowania. Dodatkowo uczestnicy przygotowują własne mody i skiny do gry oraz uczą się korzystać z konsoli poleceń Minecraft.

Game Studio 20/21

dla dzieci 10-13 lat

Na zajęciach uczestnicy tworzą własne gry – zaczynają od obrazkowego języka Kodu, poznają App Inventor (gry mobile) i Game Maker (programowanie tekstowe). Na koniec kursu pod okiem trenera realizują gry według własnego pomysłu.

Akademia Twórców YT 20/21

dla dzieci 9-12 lat

Uczymy, jak korzystać z szeregu programów do obróbki video, audio oraz projektowania graficznego. Pokazujemy jak przy niewielkich nakładach kręcić ciekawe i angażujące filmy różnego typu. Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, praw autorskich, autoprezentacji oraz sztuki filmowej i fotografii.

balony logo

Urodziny 20/21

dla dzieci 7-12 lat

Warsztaty z Minecraftem, Youtube,
Druk 3D, Dronem.

Activcom webd.pl MIE expert pay.com programista junior

polska firma